tammy_hk

tammy_hk

等級1
Jznsmskwksjks Sjjsmsmz🐩
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 7 年11 個月
最新推介食評
更多
年初九突然約到好朋友食快閃LUNCH, 地點揀左德福商場, 二話不...
我第二次嚟架喇 上次食過都幾好味 好值得推介俾我班🐢🍯 不...
晚上約了朋友吃飯,從旺角東下來過馬路好像發現新大陸的一樣,看見...
最新讚好相片
更多
Top