peacelover

peacelover

等級3
鍾意發掘新奇抵食嘅麻甩女子
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 6 年6 個月
會員推介次數
4
編輯推介數目
2
熱門食評
更多
北角錦屏街有一排餐廳,琳瑯滿目,有打邊爐🇨🇳、新加坡美食...
午飯時間去買左: $10粉果(2粒)+ $10魚肉燒賣(8粒)+ ...
Buff sukuti $60 (starter) 🐃水牛肉乾、配以蕃茄🍅、...
Top